Hotel Suzana

Kompletna wireless infrastruktura, kao i Online prisustvo:
WebSite, Facebook, Google Business, TripAdvisor

 Adresa:
Jadranski put bb, Budva
 Telefon:
+382 33 458-578
 Mobile:
+382 67 321-300
 Email:
vila.suzana@t-com.me