Video nadzor

Video nadzor predstavlja sastavni deo svakog savremenog privatnog ili poslovnog objekata. U današnje vreme doživljava ekspanziju ne samo zbog bezbednosti i praktičnosti upotrebe, nego i zbog udobnosti da znamo u svakom trenutku šta se dešava sa objektima koje nadgledamo.

U ponudi je i opcija povezivanja video nadzora sa internetom, tako da video ndazor možete pratiti uživo preko mobilnog telefona u svakom trentku.

Oprema koju ugrađujemo:

vnbrend